Informační deska

Shromáždění SVJ: G 18-22,G 24-24, G 28-32 a Bytového družstva

Dobrý den, K tomuto příspěvku je přiloženo 7 souborů.

1. Podklady si dobře prostudujte. Případné dotazy směřujte na svého předsedu SVJ, nebo zašlete elektronicky na adresu BD.

2. Případné připomínky k návrhům nám zašlete elektronicky do 27. listopadu

3. Podle závažnosti je představenstvo vyhodnotí, rozešle e-mailem a uveřejní na nástěnkách ve vchodech. Tyto připomínky budou považovány za „diskusní příspěvky“

3. Hlasovací lístky budou všem vytištěny a vhozeny do schránek.

3. Vyplněné hlasovací lístky (zaškrtněte X), podepište a vhoďte do poštovní schránky svému správci vchodu, předsedovi společenství nejpozději do 16. prosince (výjimečně je můžete poslat mailem).

4. Výsledky korespondenčního hlasování budou zveřejněny na úředních deskách a zaslány elektronicky. Rozhodování mimo shromáždění (per rollam) má svá pravidla podle zákona a našich stanov, takže musíme podle nich postupovat, i když by se zdálo, že to můžeme provést jednodušeji.

Věřím, že to společně zvládneme. Váši předsedové SVJ

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687