Vloženo: 01.12.2019

viz příloha

Vloženo: 01.12.2019

Leden
• Úkoly vyplývající z Usnesení ČS a Shromáždění
• Aktuální počty osob bydlících v bytech-správci
• Kontrola střech – závěry pro nutné opravy (G18)
• Uzavření smlouvy s Teplárnou - sjednání dodávek pro rok 2019
• Projednání žádosti Vodafone – natažení světlovodných kabelů k základnové stanici G18
Únor
• Požadavek na nabídku na revitalizaci schodišťových lodžií eSVe Plzeň
• Smlouva s operátorem ABS – příjem signálu (strojovna G32) a rozvody do stoupaček
• Podklady účtárně pro vyúčtování služeb a medií
Březen

Vloženo: 01.12.2019

viz přiložený soubor.

Vloženo: 10.12.2018

V příloze jsou ke stažení průkazy energetické náročnosti budov pro všechny tři SVJ.

Vloženo: 23.01.2018

Úvodní ustanovení
Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů a nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi společenstvím a jeho členem je v této oblasti stanovena zákonem o vlastnictví bytů, občanským zákoníkem a stanovami společenství.

Celý domovní řád viz příloha:

Vloženo: 09.11.2016

V příloze je uložen soubor:
Stanovy_návrh_2016

Vloženo: 09.11.2016

V příloze je uložen soubor:
Prováděcí pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, stanovení příspěvků na správu domu a úhradu služeb.Způsob určení jejich výše, čerpání a vyúčtování

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)

 
 
 
Bytové družstvo Karlovy Vary - Horní Drahovice | Webové stránky pro bytová družstva

Chyba

...