Vloženo:
17.11.2020

Dobrý den, K tomuto příspěvku je přiloženo 7 souborů.

1. Podklady si dobře prostudujte. Případné dotazy směřujte na svého předsedu SVJ, nebo zašlete elektronicky na adresu BD.

2. Případné připomínky k návrhům nám zašlete elektronicky do 27. listopadu

3. Podle závažnosti je představenstvo vyhodnotí, rozešle e-mailem a uveřejní na nástěnkách ve vchodech. Tyto připomínky budou považovány za „diskusní příspěvky“

3. Hlasovací lístky budou všem vytištěny a vhozeny do schránek.

Vloženo:
01.12.2019

viz příloha

Vloženo:
01.12.2019

Leden
• Úkoly vyplývající z Usnesení ČS a Shromáždění
• Aktuální počty osob bydlících v bytech-správci
• Kontrola střech – závěry pro nutné opravy (G18)
• Uzavření smlouvy s Teplárnou - sjednání dodávek pro rok 2019
• Projednání žádosti Vodafone – natažení světlovodných kabelů k základnové stanici G18
Únor
• Požadavek na nabídku na revitalizaci schodišťových lodžií eSVe Plzeň
• Smlouva s operátorem ABS – příjem signálu (strojovna G32) a rozvody do stoupaček
• Podklady účtárně pro vyúčtování služeb a medií
Březen

Vloženo:
01.12.2019

viz přiložený soubor.

Vloženo:
10.12.2018

V příloze jsou ke stažení průkazy energetické náročnosti budov pro všechny tři SVJ.

Vloženo:
23.01.2018

Úvodní ustanovení
Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů a nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi společenstvím a jeho členem je v této oblasti stanovena zákonem o vlastnictví bytů, občanským zákoníkem a stanovami společenství.

Celý domovní řád viz příloha:

Vloženo:
09.11.2016

V příloze je uložen soubor:
Stanovy_návrh_2016

Vloženo:
09.11.2016

V příloze je uložen soubor:
Prováděcí pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, stanovení příspěvků na správu domu a úhradu služeb.Způsob určení jejich výše, čerpání a vyúčtování

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687