Informační deska

Výpisy z měsíčních jednání představenstva Bytového družstva v roce 2019

Leden
• Úkoly vyplývající z Usnesení ČS a Shromáždění
• Aktuální počty osob bydlících v bytech-správci
• Kontrola střech – závěry pro nutné opravy (G18)
• Uzavření smlouvy s Teplárnou - sjednání dodávek pro rok 2019
• Projednání žádosti Vodafone – natažení světlovodných kabelů k základnové stanici G18
Únor
• Požadavek na nabídku na revitalizaci schodišťových lodžií eSVe Plzeň
• Smlouva s operátorem ABS – příjem signálu (strojovna G32) a rozvody do stoupaček
• Podklady účtárně pro vyúčtování služeb a medií
Březen
• Řešení reklamací z vyúčtování (paní Antošová)
• Výběr požárního preventivy a servisu hasících přístrojů
• Aktualizace JNBP v nájmu
Duben
• Kontrola zhotovitelských faktur (požadavek na specifikaci materiálových položek a práce)
• Jednání s Finančním úřadem – platba daně za JNBP v podílovém spoluvlastnictví za SVJ G18-22
Květen
• Reklamace vyboulení kabiny výtahu G32
• Notebook v kanceláři – výměna hard- disku, seřízení,…
Červen
• Řešení pohledávky paní Lorenzová byt – nedoplatek 2018
• Smlouva na internetové bankovnictví u ČSOB
Červenec
• Označování ventilů SV,TV a plynu v horizontálních rozvodech
• Příprava akce FO 19 „Výměna oken (suterénní prostory, terasy)“
Srpen
• Příprava navrhované akce FO 19„Garážová vrata“
• Akce FO „Poštovní schránky“ příprava a realizace
Září
• Příprava navrhované akce FO 19„Garážová vrata“
• Akce FO „Poštovní schránky“ příprava a realizace
• Vyúčtování plateb FO, daně a výnosů z nájmů u vlastníků JNBP (propočet a info ve vchodech)
Říjen
• Jednání s technickým odborem MM Karlovy Vary ing. Pavlasová– oprava chodníků v okolí objektu
• Malby a nátěry G 24,26,18,20,22
• Příprava rámcové pojistné pojistné smlouvy objektu s pojišťovnou Kooperativa
Listopad
• Upozornění na dálkové odečty medií dne 5.12.
• Vyúčtování společné el. energie po vchodech od ČEZ
• Příprava na společnou Členskou schůzi BD a Shromáždění SVJ dne 4.12.
Prosinec příprava
• Zorganizovat snímkování exteriérů a interiérů schodišťových lodžií termokamerou – pro potřeby naplánování
• Vyhodnocení Členské schůze BD a společného Shromáždění SVJ
• Příprava na zimní období

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687